ENGEL Polska Sp. z o.o.

Wtryskarki, automatyzacja, technologie, serwis.

ENGEL Polska Sp. z o.o.

Zwiększanie stabilności procesu

ENGEL iQ vibration control - optymalizacja prędkości pozycjonowania


Nowy standard szybkiego i precyzyjnego pozycjonowania: nowy dynamiczny system ENGEL iQ vibration control wykrywa nie tylko własny przebieg drgań robota za pomocą czujników, lecz również aktywnie kompensuje drgania, których źródłem są czynniki zewnętrzne. Dzięki temu w przyszłości będzie można jeszcze szybciej i precyzyjniej pozycjonować detale i skrócić cenny czas cyklu.

 • wyższa produktywność – szybkie pozycjonowanie, a przez to jeszcze krótsze czasy odbierania
 • maksymalna żywotność – dzięki tłumieniu zewnętrznych czynników zakłócających pracę robota
 • optymalne bezpieczeństwo procesu – uwarunkowane większą precyzją toru jazdy robota


ENGEL iQ clamp control - inteligentna optymalizacja siły zwarcia


Produkcja doskonałych elementów z ochroną zasobów: podczas wentylacji formy stopione tworzywo wskutek rozpierania częściowo redukuje ścisk formy, uwarunkowany oddziaływaniem siły zwarcia. Jeśli wentylacja formy jest zbyt intensywna lub niedostateczna, efektem może być wadliwy detal wskutek przetrysku lub wypływki. Inteligentne oprogramowanie ENGEL iQ clamp control sprawnie i obiektywnie oblicza optymalną siłę zwarcia, dzięki czemu automatycznie utrzymuje wentylację formy w idealnym przedziale, ograniczając w ten sposób odsetek braków.

 • produkcja z efektywnym wykorzystaniem zasobów – optymalnie ustawiona siła zwarcia podnosi efektywność energetyczną i chroni formę
 • niższy wskaźnik wadliwych detali – wyraźne ograniczenie liczby elementów z przetryskami lub wypływkami
 • stała jakość – automatyczne obliczanie idealnej siły zwarcia i dopasowanie jej na bieżąco w przypadku zmian
 • przystępna cenowo optymalizacja procesu  – rejestrowanie w prosty sposób i bez dodatkowej sensoryki informacji dotyczących formy, istotnych z punktu widzenia jakości


ENGEL iQ weight control - inteligentna kompensacja wahań procesu


Wszystkie zewnętrzne warunki produkcyjne pod kontrolą: wahania w obrębie partii i zmiany warunków otoczenia mogą znacząco wpływać na jakość detali. Inteligentne oprogramowanie ENGEL iQ weight control seria po serii dopasowuje punkt przełączenia i profil wtrysku do aktualnych warunków. Takie rozwiązanie pozwala na całkowicie automatyczną kompensację wpływu czynników zewnętrznych w czasie rzeczywistym.

 • stała jakość detali – kompensuje oddziaływanie otoczenia i wahania materiału, poprawia powtarzalność procesu i gramaturę detali
 • wyższa produktywność – znacząco mniej wadliwych detali i szybkie wznowienie pracy po zatrzymaniu maszyny, zwiększenie efektywności energetycznej
 • inteligentna koncepcja obsługi – bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu, maksymalna wydajność dzięki zintegrowaniu z nowoczesną jednostką sterującą ENGELؘ CC300


ENGEL flomo - stałe procesy produkcyjne w każdych warunkach


Osiąganie najlepszych efektów produkcyjnych dzięki optymalnemu termostatowaniu form: ENGEL flomo, e-flomo i e-flomo premium to inteligentne systemy rozdzielania wody, które podnoszą jakość detali, opłacalność, wydajność energetyczną czy bezpieczeństwo procesu. W ten sposób mogą Państwo ograniczyć bądź wykluczyć różne niekorzystne czynniki zakłócające pracę maszyny, uzyskując tym samym wyższą powtarzalność przy minimalnym wskaźniku wadliwych detali.

 • stabilne warunki procesu – bezobsługowy system rozdzielania wody monitoruje przepływy, ciśnienie, temperaturę i różnice temperatur
 • kompaktowe rozmiary i oszczędność miejsca –  może być ustawione obok formy, stąd niepotrzebne są długie węże łączące
 • zintegrowany w jednostce sterującej – doskonała wizualizacja, nadzór, ustawianie i dokumentowanie parametrów procesu
 • wysoki komfort obsługi – skrócenie czasu przezbrajania i duża elastyczność również przy małych partiach produkcyjnych, automatyczne nastawianie strumienia przepływu przy wczytywaniu danych częściowych